Samskabelse i

Klyngeudvikling af oplevelsesprodukter

Nordic Destination gennemfører workshops med fokus på at skabe samarbejder og turismeprodukter i relationer mellem erhvervslivet og aktører fra turisme-erhvervet. Vi samarbejder med destinationer og kommuner om workshops, hvor vi udvikler digitale projekter mellem værdikædens partnere og skaber turismeprodukter, der sælges via salgsportaler. Vores workshops tager afsæt modellen – De 4 C’er:

 • COLLECT – Viden og udfordringer
  Gennem dialog og øvelser indsamler vi viden om styrker og udfordringer i den lokale værdikæde.
  Hvordan er situationen for samarbejde nu?
 • CHOOSE – Valg af retning
  Vi samler op på vores nye viden, og har udviklet et grundlag for et valg af fælles retning.
  Hvilke fremtidige samarbejder ser vi?
 • CREATE – Valg af løsninger 
  Hvilke konkrete tiltag kan styrke samarbejdet i den lokale værdikæde og erhvervsklynge? Vi vælger multible løsningsforslag til handlingsforløb.
  Hvilke samarbejdsløsninger og -former vælges?
 • COMMIT – Løsninger & handlinger
  Vi udvælger løsningsforslag og fokuserer på at samskabe om konkrete handlinger der fører til udvikling. 
  Hvilke løsninger skal vi igangsætte NU – og hvem er med i løsningerne?
 • ERHVERVSKLYNGE – Samarbejde
  Vi fordeler initiativer og ansvar i klyngen, for at sikre vedvarende samarbejde.
  Hvem vil sidde med til bords og samskabe?

Udvikling af turismeklynge

Workshops – Modeller til lokal udvikling

 1. Udvikling af turismeprodukter i lokalt netværk
 2. Fokus på barrierer og samarbejde i værdikæder
 3. Digitalisering af lokale oplevelser i fælles salgsportal på Internet
 4. Øget samarbejde i konkrete oplevelses-tilbud