Videncenter for turismeudvikling

Nordic Destination er et videncenter og en konsulentvirksomhed med speciale i best practice indenfor turisme- og destinationsudvikling med folkelig opbakning.

Vi samler, professionaliserer og tilgængeliggør aktører og aktiviteter og øger den samlede leverancekapacitet af efterspurgte kvalitetsoplevelser for den moderne turist.

Turisme-udvikling-Nordic-Destination

Rådgivning og konsulentydelser

Vi fokuserer på data og dokumenteret best practice indenfor turisme- og destinationsudvikling.

1) Strategien skal bero på en økonomisk bæredygtig model og indsatsprioritering 

2) Turisme skal forstås bredt som oplevelser og ift. den enkelte turist ud fra et jobs-to-be-done-paradigme

3) Indsatsen skal omfatte en bottom-up-tilgang, der samtænker, samler og professionaliserer aktører og aktiviteter 

4) Udviklingen skal digitalt accelereres og sikre en skalerbar leverancekapacitet af efterspurgte oplevelser

Interesseret?

Kontakt Thomas på mobil +45 6165 7365 eller thomas@nordic-destination.com.

Specialister i destinationsmodning

Nordic Destination supplerer og kombinerer en erfaringsbaseret bottom-up-tilgang med praksisforskning til at udvikle best practice indenfor udvikling af turisme og til modning af destinationer.

Tursime-udvikling-2-Nordic-Destination

Det gør vi for nationalparker, turisme-organisationer, kommuner, forsknings-enheder og mangeartede NGO’er.

Er du interesseret i nye perspektiver på turismeudvikling?

Ring til Thomas på mobil +45 6165 7365.