Videncenter for turismeudvikling

Nordic Destination er et videncenter og en konsulentvirksomhed med speciale i best practice indenfor turisme- og destinationsudvikling med folkelig opbakning.

Vi samler, professionaliserer og tilgængeliggør aktører og aktiviteter og øger den samlede leverancekapacitet af efterspurgte kvalitetsoplevelser for den moderne turist.

Rådgivning og konsulentydelser

Vi fokuserer på data og dokumenteret best practice indenfor turisme- og destinationsudvikling.

Specialister i destinationsmodning

Nordic Destination supplerer og kombinerer en erfaringsbaseret bottom-up-tilgang med praksisforskning til at udvikle best practice indenfor udvikling af turisme og til modning af destinationer.

Det gør vi for nationalparker, turisme-organisationer, forsknings-enheder og mangeartede NGO’er.