TURISME

Turismeudvikling af aktører & oplevelsesprodukter

Nordic Destination er en praksisorienteret konsulent­­virksomhed med speciale i udviklings­projekter inden for turisme og forretningsudvikling, produktudvikling af oplevelser og digital kommunikation for turisme-erhvervets aktører. Vi kommer med erfaringer og viden fra egen drift af turismevirksomheder, og styrker lokale aktører med udvikling og vækst.

Vi udvikler jeres strategi og salg indenfor følgende områder: 

 • Forretningsudvikling: nye forretningsområder med flere partnere og kundetyper.
 • Oplevelsesudvikling: udvikling af pakketerede oplevelsesprodukter af høj lokal kvalitet. 
 • Digital udvikling: styrkelse af den digitale strategi på hjemmeside og sociale medier.
 • Digitalt salg: innovation af produkter og en digital salgsplatform med øget salg online.
Vildmarks Jon - Nordic Destination

“Det er dejligt at mærke, at teamet fra Nordic Destination kender vores branche indefra, og udvikler på en måde som vi forstår. Vi taler samme sprog og de kender vores situation og udfordringer. ” 
Vildmarks Jon, Uhrehøje.

Citat fra projekt med udvikling og digitalisering af 100 nye outdoor-oplevelser i samarbejde med Destination Himmerland.

De lokale i fokus

Digital udvikling & salg, forretningsudvikling og oplevelsesprodukter

Vi gennemfører udviklingsprojekter i samarbejde med destinationer, kommuner og de lokale aktører, hvor vi retter fokus mod udviklingen af nye oplevelser, der tilpasses det lokale områdes narrativer, kvaliteter og værdikæde.

Oplevelsesudvikling: Vi udvikler nye autentiske oplevelser sammen med jer, der har fokus på forretningskoncepter målrettet gourmet-, kultur- og outdoor-segmentet. Nye oplevelser, der tager afsæt i temaer og aktiviteter, der bygger på jeres lokale identitet og kvaliteter. Vi vejleder i forhold til udvikling af skalerbare produkter, valg af elementer i de pakketerede koncepter samt prissætning målrettet segmenter og branchen.udvikling ( salh

Forretningsudvikling: Vi udvikler jeres firma med fokus på nye standarder for “den gode brugeroplevelse”. Konkret udvikling af jeres forretningsmodel, hvor vi sammen sætter fokus på, at gæsten skal opleve jeres unikke og autentiske område og kvaliteter – herunder vejledning i prissætning og budgetter. Innovation af kerneydelsen med nye elementer fra den lokale værdikæde. Vi skaber samarbejder og pakketere nye oplevelsestilbud, der bliver destinationens næste kommercielle succes i jeres forretningsudvikling.

Digital udvikling & salg: Opkvalificering og digitalisering af jeres hjemmeside og sociale medier. Vi øger markedsføringen, og skaber nye afsætningskanaler på digitale salgsplatforme med produktinnovation og udvikling af oplevelser. Vi kortlægge jeres kunders nye, digitale kunderejse og udvikler jeres digitale tilstedeværelse.

Case: Søhøjlandets bedste!

Opgave

 • Udvikling af en signatur-oplevelse for outdoor-segmentet med fokus på lokale kvaliteter.

Proces:

 • Lokationsanalyse: Indsamling af viden om området kendt som “Søhøjlandet” med gps-data, vandrestiernes placering geografisk samt transportmæssige knudepunkter.
 • Oplevelses-samarbejder: Kontakt til lokale aktører inden for outdoor-oplevelser for at finde lokale guider.
 • Værdikæde-analyse: Kontakt til lokale fyrtårne inden for turisme, med etablering af samarbejde og skalering af gæsteantal. Herunder Himmelbjerget og Hjejleselskabet. 
 • Fødevarenetværk: Undersøgelse af områdets modenhed i forhold til at skalere bespisning i outdoor-locations.
 • Transport & logistik: Samarbejde med Hjejleselskabet om hjemtransport af gæster via vandveje. Kvalitet i fht. udvikling af oplevelsens længde og kvalitets-indhold. 

Eksempel: Produkt-resultat

 • Resultat: Et oplevelsesprodukter, med fokus på vandre- og outdoor-segmentet.
 • Himmelbjerg-vandring: En oplevelse med vandring fra Silkeborg til Himmelbjerget, med lokal frokost undervejs i naturen. Efter vandring til Himmelbjerget blev alle sejlet retur med Hjejlen.
 • Prissætning: Med et stort kvalitetsindhold i den pakketerede oplevelse, blev der prissat til et segment, der ønsker faciliterede kvalitetsoplevelser.  
 • Konkret pris: Der blev testet en pris på 495 kr., som førte til udsolgte oplevelser med 30 deltagere på hver tur

Vores indsats styrker jeres forretning og produkter

Vi tilbyder at samarbejde om en række tiltag:

 • Skalering af jeres forretningsmodel:
  Vi styrker jeres forretningsmodel med en skalering af jeres udbud af produkter, ved at inkludere flere kvaliteter og partnere i pakketeringer.
 • Flere kundetyper i jeres produkter:
  Vi øger jeres salg ved at kombinere gourmet-, kultur og outdoor-segmenter i jeres oplevelsesprodukter. 
 • Pakketeringer af lokale kvaliteter:
  Vi tager initiativ til samarbejde med partnere i jeres lokale værdikæde, og øger derved bredden på jeres produkter og kvaliteter.
 • Optimering af digital kommunikation:
  Vi sikrer, at der skabes en styrket tilstedeværelse på hjemmeside, salgsplatforme og sociale medier, der vil øge jeres synlighed og omsætning markant.
 • Den rigtige prissætning:
  Vi samarbejder med jer om at finde den rigtige prissætning, som er afgørende for jeres indtjening og for jeres kommunikation af kvaliteter. 
 • Salgsmateriale synliggør kvaliteter:
  Vi skaber sammen et professionelt salgsmateriale med knivskarp formidling af jeres kvaliteter og øger jeres salg markant.
 • Skal vi skabe 100 oplevelser sammen?
  Vi tilbyder en helt unik skaleringsmodel til aktører, der ønsker vækst på alle 3 parametre; forretningsmodel, digital modenhed og udvikling af 100 oplevelsesprodukter. Vi udvikler et årshjul sammen. 

GUIDEUDDANNELSE

Professionel formidling af kultur, historie og natur