Trehøje

Som det andethøjeste og mest populære udflugtsmål i Nationalpark Mols Bjerge, ligger Trehøje på 127 højdemeter fantastisk velplaceret. Her er der let adgang – også i bil –  til vaskeægte panoramaudsigt til havet på tre sider og til fire vige; Knebel, Begtrup, Ebeltoft og Kalø.

Desuden skuer du ind over Mols Bjerge, Helgenæs, Aarhusbugten, Samsø, Tunø – på de rette dage – hele Jyllands kyst og resten af Djursland.

Trehøje, Mols Bjerge
Foto af Old Dane, CC BY-SA 4.0.

Naturoplevelsen ved Trehøje

Med en gang, du når frem til Trehøjes udsigt, opdager du pludselig, at der er blevet stille. At samtalen er forstummet. Her betages man naturligt og her imponeres man betragteligt. Stilheden brydes ofte af et indfølt “hold da op” eller “det må jeg nok sige”.

Typisk efterfulgt af intentionen om at komme tilbage med picnic-kurv næste gang og tage sig god tid til at indtage udsigten, naturen og historien bag Trehøje.

Det er let at begynde at smile, mens udsigten tages ind. Og mange drejer lige rundt om sig selv – en gang til. Så er udflugten endda kun lige startet.

Fælles oplevelser til ferien, familien og firmaet

Find din oplevelse eller læs mere om de nye firmature
Oplevelser

Alle veje fører til Trehøje

Som den lokale af det gamle Rom, ligger Trehøje som yndet og velbesøgt attraktion. Flere gulplet-ruter samler sig da også naturligt ved de tre gravhøje og den udsigt, der opnås ved at nå rutens højdepunkt i form af Trehøje.

Trehøje gravhøje
Foto af Old Dane.

Populær udsigt året rundt

Titusinder af besøgende valfarter til Trehøje på alle tider af året for at nyde hvad der menes at være Danmarks smukkeste overdrevslandskab og udsigten over hav, bjerge og bugt klædt i sæsonernes særskilte varianter.

Fuld adgang i bil og til fods
Arealerne nær Trehøje er udlagt således, at du kan køre helt frem til natur-attraktionerne i bil ad brede og velholdte grusveje. Der er naturligvis et langt større udvalg af oplagte og oplevelsesrige stier og vandreruter i landskabet, som med sit kuperede terræn giver en fantastisk kropslig og oplelvelsesmæssig omsluttende helhedsoplevelse på vej frem mod de naturlige attraktioner og højdepunkter i Mols Bjerge.

Fredningen af landskabet ved Trehøje

Overdrevslandskabet ved Trehøje er del af den arelafredning i Mols Bjerge, der etableres allerede tilbage i 1895. Området har tidligere været hårdt afgræsset og udsat for gentagen høst helt tilbage fra oldtiden og uden tilbageførsel af næringsstoffer og gødning fra de nærliggende gårde siden middelalderen.

Området er derigennem udhungret, så det fremstår som lysåbent landskab lig det slettelandskab, som isen efterlod. I dag holdes naturlig skovvækst nede ved hjælp af vilde heste, kvæg får og geder, der afgræsser disse skud og små træer. Desuden ryddes ældre plantagearealer i området løbende, som del af den målrettede naturpleje i Mols Bjerge.

Da området ellers ikke tidligere har været igennem kultivering, fremstår det åbne, græsklædte og slettelignende overdrevslandskab i dag – sandsynligvis – meget lig landskabet, som det tog sig ud i bronzealderen for op mod 4.000 år siden.

Den nutidige naturpleje er desuden med at gøre naturen og gravhøjene lettere fremkommelige for natur-elskende turister og besøgende, der nyder udsigt, historie og en vandretur i området.

Gravhøjen som jordforsegling

Når en gravhøj etableres, forsegles samtidig den underliggende jordoverflade og et stykke af det oprindelige land. Når der iværksættes fredning af en gravhøj eller områder med gravhøje, sikres således et kulturlandskab af arkæologisk og naturvidenskabelig stor værdi.
 
Fx er jordlagene under gravhøjene i Danmark med til at dokumentere pløjemønstre og -teknikker foretaget før gravhøjenes opførelse. Således er det forventeligt at finde myriader af spaghetti-mønstre i jordlagene under gravhøje, der er placeret på gamle marker, der blev pløjet med ardplov. Da ardploven ikke kunne vende jorden, foretog bonden i stedet mange passager på kryds og tværs af de smalle og langstrukne marker, der kendetegner området og fortidens agerbrug ved Trehøje.

Find vej til Trehøje

Trehøje (Mols)
Toggerbovej
8420 Knebel
56°12.15 N, 10°31.48 Ø