GUIDEUDDANNELSE

Professionel formidling af kultur, historie og natur

Nordic Destination styrker den lokale turisme gennem en ny guideuddannelse der sikrer professionel formidling af kultur, historie og natur. Uddannelsen knyttes til kulturinstitutioner, historiske fyrtårn og naturoplevelser. Etableringen af en lokal guideklynge er udgangspunktet for uddannelsen, der øger kvaliteten af lokal formidling og antallet af turisme-events. 

Vi oplever en stor interesse fra destinationer og kommuner i forhold til vores fokus på, at tilgængeliggøre en professionel formidling af lokal narrativer. Samtidig ser vi en tydelig synergi mellem ønsket om at styrke den lokale formidling og udviklingen af lokale oplevelsesprodukter. Dette er kernen i vores guideuddannelse – skalering af guider til formidling og digitalisering af nye oplevelsesprodukter.

Informationer om

Vores professionelle uddannelse sikrer med en moderne opbygning, at de studerende bliver fortrolige med formidlingsopgaver inden for kultur, historie og natur.
Uddannelsen har et stærkt fokus på at knytte praksis med den studerendes udvikling af oplevelser og erfaringer.

 • Digitalt læringssystem
 • Op til 8 moduler
 • 10 – 15 studerende
 • Lokal tilpasning
 • Kronologisk struktur
 • Praksisøvelser
 • Øvelser i grupper
 Vil du vide mere – kontakt Thomas

Guideuddannelsen sikrer med et forløb på 8 moduler, at de lokale guider har: 

 • erfaringer med at formidle lokale narrativer til større grupper
 • erfaringer med at udvikle lokal formidling og oplevelser
 • viden om god formidling, præsentation og højt serviceniveau
 • et stort lokalt kendskab og bred viden om partnere
 • kompetencer til at skabe oplevelses-budgetter
Download PDF-eksempel på modul fra guideuddannelseDownload

Formidlingsuddannelse med 8 moduler:

 • Teoretisk introduktion til uddannelsen
  – Formål og Indhold i uddannelsen
  – Opstart af undervisning i gruppen
  – Fra ide til koncept
  – Elementer i en god oplevelse
  – Skalering: Fra 0 – 100 events

 • Praktisk introduktion til uddannelsen
  – Den gode oplevelse i praksis
  – Introtur med oplevelse & formidling
  – Informationer om best practise

 • Formidlerens rolle i den gode oplevelse
  – Refleksioner over formidling
  – Refleksioner over gæsteservice
  – Fagligt fokus på kultur, natur & historie

 • Teoretisk opbygning af det gode koncept
  – Formidlingsindholdets rolle i den gode oplevelse
  – Overvejelser og  redskaber til planlægning
  Praktisk tilgang og planlægning
  – Digitale redskaber

 • Samarbejde med partnere i koncepter
  – Pakketeringer af indhold i koncepter
  – Viden om lokale partnere
  – Opbygning af koncepter med kvaliteter

 • Konceptopbygning i praksis
  – Opbygning af koncept fra ide til oplevelse
  – Viden og kundskaber til oplevelses-opbygning
  – Gruppearbejde med egen oplevelse
  – Etablering af konkret praksis

 • Praksisudvikling i eget projekt
  – Praksisøvelse
  – Skematisk opbygning af koncept
  – Beskrivelse med indhold og kvaliteter

 • Præsentation af koncept & feed back
  – Evaluering af koncept i gruppe
  – Kvalificering af koncept
  – Justeringer af oplevelse efter feedback