FOOD - Fødevareudvikling

Innovation, værdikæder & samarbejde

Fødevareproduktion - Vækststrategi & innovation mod nye mål

Nordic Destination øger kvaliteten af jeres produkter gennem innovation med adgang til viden, netværk samt finansiering af innovation.

Vi understøtter jeres innovation og udvikler jeres samarbejde på tværs af værdikæder, virksomheder, videninstitutioner, klynger samt politiske strategier.

Understøtter og samarbejde

Entreprenørskab & forretningsmodeller

Vi hjælper med at udvikle forretningsmodeller, finansiering og markedsføring via strategisk udvikling.

Med afsæt i innovation, bæredygtig produktion og den lokale klynge skaber vi nye jobs og vækst hos de lokale producenter.

Vi skaber strategisk netværk til relationer omkring producenterne via kommuner, destinationer og nationaloe klynger.

Kontakt Nordic Destination

Offentlige organisationer, kommuner, destinationsselskaber samt producenter kan kontakte Nordic Destination via thomas@nordic-destination.com for yderligere informationer  om innvationsforløb, forretningsudvikling samt udvikling af sammenhænge mellem fødevarer og oplevelsesøkonomi.


Nordic Destination er medlem hos Food & Bio Cluster Denmark