Erhvervsudvikling

Nordic Destination håndterer erhvervsudvikling i og mellem kommuner, der søger at profilere sig og vækste på baggrund af turisme, attraktioner, seværdigheder og destinationer i kommunen.

Vi rådgiver med særligt fokus på at skabe økonomisk bæredygtige aktører, samarbejdskonstellationer og datadrevne beslutninger til områdets politiske udvalg og strategiske organisationer.

Bæredygtig og lokal udvikling i hele værdikæden

Vi arbejder fokuseret med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling og forpligter os helhjertet på at indtænke målene i udviklingen af hele værdikæden i lokalsamfundet.

FNs verdensmål - Nordic Destination

Iværksætteri, innovation og vækst

Med praksisafledt niche-ekspertise i udvikling af turisme og lokalt samarbejde, sikrer vi en professionalisering af relevante interessenter og aktører.

Om Nordic Destination

Nordic Destination er et videncenter og en konsulentvirksomhed med speciale best practice indenfor turisme- og destinationsudvikling med folkelig opbakning.

Vi samler, professionaliserer og tilgængeliggør aktører og aktiviteter og øger den samlede leverancekapacitet af efterspurgte kvalitetsoplevelser for den moderne turist.