Erhvervsudvikling

Nordic Destination håndterer erhvervsudvikling i og mellem kommuner, der søger at profilere sig og vækste på baggrund af turisme, attraktioner, seværdigheder og destinationer i kommunen.

Det gør vi gennem en praksisafledt og gennemtestet model, der har det lokale som bærende element i en bæredygtig erhvervsudvikling.  Det kan du læse mere om artiklen nedenfor, der sætter fokus på økonomisk bæredygtig erhvervsudvikling med afsæt i Nordic Destinations udviklingsmodel.

Den tre-dobbelte bundlinje

Via strategiske partnerskaber arbejder Nordic Destination målrettet med at fremme og levere på den tre-dobbelte bundlinje – den økonomisk, sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Derfor er det naturligt at der i ethvert og alle partnerskaber vi opsøger, indgår i og udvikler, at der en konkret, direkte og afledt værdi af samarbejdet for alle involverede parter.

Læs mere om verdensmål 17 – partnerskab for handling.

Partnerskabet for handling - verdensmål 17 - Nordic Destination

Vi rådgiver også specialiseret og med særligt fokus på at skabe økonomisk bæredygtige aktører, samarbejdskonstellationer og datadrevne beslutninger til områdets politiske udvalg og strategiske organisationer.

Erhvervsudvikling i kommuner - Nordic Destination

Kvalificeret og strategisk praksis

Få en kvalificerende gennemgang af kommunale vækststrategier med afsæt i iværksætteri, turisme og bosætning.

Book Thomas Kjerstein fra Nordic Destination til et fokusmøde om bæredygtig erhvervsudvikling i politiske rammer, baseret på praksis og med folkelig opbakning.

Kommuner - iværksætteri og rådgivning | Nordic Destination

Praksisviden og strategisk analyse

Et samarbejde med Nordic Destination giver kommunen direkte adgang til dokumenterede resultater indenfor kompetenceløft af før-startere, udvikling af samarbejdsrelationer mellem iværksættere og speciale i at skabe markante synergier mellem områdets stærkeste erhvervsaktører indenfor turismebranchen.

Bæredygtig og lokal udvikling i hele værdikæden

Vi arbejder fokuseret med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling og forpligter os helhjertet på at indtænke målene i udviklingen af hele værdikæden i lokalsamfundet.

FNs verdensmål - Nordic Destination

Iværksætteri, innovation og vækst

Med praksisafledt niche-ekspertise i udvikling af turisme og lokalt samarbejde, sikrer vi en professionalisering af relevante interessenter og aktører.

Samarbejde om udvikling - Se vores produkter

Om Nordic Destination

Nordic Destination er et videncenter og en konsulentvirksomhed med speciale i best practice indenfor turisme- og destinationsudvikling med folkelig opbakning.

Vi samler, professionaliserer og tilgængeliggør aktører og aktiviteter og øger den samlede leverancekapacitet af efterspurgte kvalitetsoplevelser for den moderne turist.