DIGITALISERING AF TURISMEN

Digital udvikling af oplevelser og salgsplatforme

Digitalisering af destinations turismeaktører og oplevelser

Nordic Destination samarbejder med destinationer og kommuner om digitale udviklingsprojekter. Vi styrker destinationens markedsføring med en stærk digital strategi, der styrker markedsføringen, tilgængeliggør oplevelser og styrker salget. 

Ny udvikling

Digitalisering af aktører med websalg og nye produkter fra destinationen
Vi skaber synlighed digitalt med integrering af salg på aktørernes hjemmesider i digitale udviklingsprojekter, og skaber nye oplevelses-produkter der markedsføres digitalt.

 • Udviklingsproces med lokalt samarbejde
 • Workshop med lokale turismeaktører
 • Udvikling af nye lokale kvalitetsoplevelser
 • Udvikling af fælles salgsplatform
 • Markedsføring via destination og aktører

Digitalisering af nyudviklede turismeprodukter
Vi strukturerer et udviklingsprojekt der skaber udvikling af oplevelsesprodukter i samarbejde mellem aktører, og bidrager til en digitalisering og salg online.

Workshop med fokus på udvikling af produkter til digital markedsføring.

 • Udvikling af 100 nye lokale kvalitetsoplevelser
 • Udvikling af salgsplatform for alle oplevelser
 • Opsætning af begivenheder på facebook
 • Markedsføring af events på facebook
 • Samarbejde med destinationens systemer

Workshop med udvikling af digital salgsportal
Workshop med digitalisering af lokale oplevelser i fælles salgsportal på Internet. Vi skaber nye samarbejder om fælles salgsportal der markedsfører destinationens oplevelser og aktørerne. 

 • Ny fælles digital salgsportal
 • Strategisk samling af oplevelser
 • Samarbejde med destinationen
 • Oplæring i digital salg og markedsføring